สถิติการเข้าชม

ล้างค่า
เดือน เข้าชมเว็บไซต์ คลังความรู้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ SELF-LEARNING ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย 7 Weekly Deka นวัตกรรมสอนการจัดห้องสมุดประจำศาล แหล่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ COJ Digital Literacy Online นิทรรศการออนไลน์ ความรู้จาก D-Court 2020 สู่ Smart Court 2021 Legal Databases & Ebook เครือข่ายห้องสมุด
มกราคม 36,791 12,116 4,267 1,161 2,243 329 1,684 6,708 757 129 1,960 164
กุมภาพันธ์ 41,079 14,549 3,370 1,031 9,264 672 1,312 3,609 46 136 2,199 103
มีนาคม 45,585 18,285 7,943 888 2,081 366 992 4,840 66 231 2,726 148
เมษายน 34,398 14,559 5,487 905 1,561 338 450 3,057 1,036 102 2,013 313
พฤษภาคม 40,635 21,995 5,228 816 1,367 425 373 2,931 47 135 2,162 173
มิถุนายน 46,636 25,930 5,454 1,072 1,821 389 413 2,757 92 233 2,379 172
กรกฎาคม 44,691 25,658 4,417 1,043 1,496 498 262 2,542 908 131 2,351 237
สิงหาคม 46,432 21,473 6,795 1,367 2,810 510 406 3,068 682 196 2,374 219
กันยายน 33,046 18,723 1,275 1,258 2,402 649 422 443 54 127 2,786 224
ตุลาคม 37,658 21,077 2,490 1,262 2,300 397 271 896 99 238 2,770 258
พฤศจิกายน 60,152 22,219 8,414 1,252 2,372 716 744 13,705 78 245 3,370 151
ธันวาคม 7,178 3,153 718 155 226 26 51 1,253 306 27 435 32
รวม 474,281 219,737 55,858 12,210 29,943 5,315 7,380 45,809 4,171 1,930 27,525 2,194

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved