สถิติการเข้าชม

ล้างค่า
เดือน เข้าชมเว็บไซต์ คลังความรู้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ SELF-LEARNING ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย 7 Weekly Deka นวัตกรรมสอนการจัดห้องสมุดประจำศาล แหล่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ COJ Digital Literacy Online นิทรรศการออนไลน์ ความรู้จาก D-Court 2020 สู่ Smart Court 2021 Legal Databases & Ebook เครือข่ายห้องสมุด
มกราคม 69 13 2 10 0 0 0 0 6 0 5 0
กุมภาพันธ์ 444 56 10 64 7 0 0 0 15 0 16 6
มีนาคม 2,044 92 127 746 19 0 37 0 88 0 29 4
เมษายน 4,075 2,781 273 465 8 0 2 0 34 0 46 2
พฤษภาคม 3,893 1,922 1,003 231 32 20 24 0 38 13 55 11
มิถุนายน 25,432 12,713 2,193 773 664 225 448 1,409 80 289 1,601 110
กรกฎาคม 33,114 16,488 3,153 836 2,527 215 772 1,943 45 775 1,340 68
สิงหาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 69,071 34,065 6,761 3,125 3,257 460 1,283 3,352 306 1,077 3,092 201

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ x

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved