สถิติการเข้าชม

ล้างค่า
เดือน เข้าชมเว็บไซต์ คลังความรู้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ SELF-LEARNING ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย 7 Weekly Deka นวัตกรรมสอนการจัดห้องสมุดประจำศาล แหล่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ COJ Digital Literacy Online นิทรรศการออนไลน์ ความรู้จาก D-Court 2020 สู่ Smart Court 2021 Legal Databases & Ebook เครือข่ายห้องสมุด
มกราคม 36,791 12,116 4,267 1,161 2,243 329 1,684 6,708 757 129 1,960 164
กุมภาพันธ์ 41,079 14,549 3,370 1,031 9,264 672 1,312 3,609 46 136 2,199 103
มีนาคม 45,585 18,285 7,943 888 2,081 366 992 4,840 66 231 2,726 148
เมษายน 34,398 14,559 5,487 905 1,561 338 450 3,057 1,036 102 2,013 313
พฤษภาคม 31,143 16,854 4,324 597 1,001 340 280 2,371 41 90 1,462 91
มิถุนายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กรกฎาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สิงหาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กันยายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 188,996 76,363 25,391 4,582 16,150 2,045 4,718 20,585 1,946 688 10,360 819

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved