ติดต่อเรา

ที่อยู่

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ห้องสมุดศาลยุติธรรม
ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดให้บริการ : จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 16:30 น. (กรณีเปิดนอกเวลา 16:30 - 18:30)
                  เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2512 8445

         อีเมล์ : libservice@coj.go.th

ติดตาม

ติดตามข่าวและกิจกรรมที่น่าสนใจของห้องสมุดศาลยุติธรรม 

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved