13
0

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนการจัดอภิปราย เรื่อง Smart Library : ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อสนับสนุนนโยบาย Smart Court จากวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 16 สิงหาคม 2564

22 ก.ค. 2564 10:57 น.

ไฟล์แนบ

- ไม่พบเอกสาร -

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ x

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved