14
0

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการอ่านครั้งที่ 2 การอภิปราย เรื่อง Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ / วิทยากร นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฏีกา

 • เจ้าของผลงาน
  : สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หมวดข้อมูล
  : VDO (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP)

อ้างอิง

  สำนักงานศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป). กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการอ่านครั้งที่ 2 การอภิปราย เรื่อง Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ / วิทยากร นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฏีกา. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
  สำนักงานศาลยุติธรรม. ม.ป.ป. "กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการอ่านครั้งที่ 2 การอภิปราย เรื่อง Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ / วิทยากร นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฏีกา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
  สำนักงานศาลยุติธรรม "กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการอ่านครั้งที่ 2 การอภิปราย เรื่อง Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ / วิทยากร นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฏีกา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, ม.ป.ป. Print.

ไฟล์แนบ

- ไม่พบเอกสาร -

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

  11 ดาวน์โหลด

รายการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved