95
1

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศ การอภิปราย เรื่อง ฝึก Skills ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์และบทเพลงภาษาอังกฤษ

 • เจ้าของผลงาน
  ศุนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 • หมวดข้อมูล
  VDO (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP)
 • หัวข้อ
  : ภาษาอังกฤษ
 • ปีที่พิมพ์
  2564

อ้างอิง

  ศุนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2564). กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศ การอภิปราย เรื่อง ฝึก Skills ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์และบทเพลงภาษาอังกฤษ . ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
  ศุนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2564. "กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศ การอภิปราย เรื่อง ฝึก Skills ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์และบทเพลงภาษาอังกฤษ ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
  ศุนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม "กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยภาษาต่างประเทศ การอภิปราย เรื่อง ฝึก Skills ภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์และบทเพลงภาษาอังกฤษ ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2564. Print.

ไฟล์แนบ

- ไม่พบเอกสาร -

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

  85 ดาวน์โหลด

รายการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved