55
6

การสร้างดุลยภาพในการทำงานให้มีความสุข // วิทยากร นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข // วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 • เจ้าของผลงาน
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 • หมวดข้อมูล
  VDO (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP)
 • หัวข้อ
  : การสร้างดุลยภาพ การทำงานให้มีความสุข
 • ปีที่พิมพ์
  2563

อ้างอิง

  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2563). การสร้างดุลยภาพในการทำงานให้มีความสุข // วิทยากร นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข // วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2563. "การสร้างดุลยภาพในการทำงานให้มีความสุข // วิทยากร นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข // วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม "การสร้างดุลยภาพในการทำงานให้มีความสุข // วิทยากร นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข // วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2563. Print.

ไฟล์แนบ

ไฟล์ E-book ดาวน์โหลด
fc060901.png

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

  81 ดาวน์โหลด

รายการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved