62
0

การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะการทำงานออนไลน์ร่วมกันด้วย Google G Suite /วิทยากร นายรุทร์ ศรีพรหมมุนี ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Google Cloud สำหรับองค์กร บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน)

 • เจ้าของผลงาน
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 • หมวดข้อมูล
  VDO (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP)
 • หัวข้อ
  : Google G Suite
 • ปีที่พิมพ์
  2563

อ้างอิง

  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2563). การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะการทำงานออนไลน์ร่วมกันด้วย Google G Suite /วิทยากร นายรุทร์ ศรีพรหมมุนี ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Google Cloud สำหรับองค์กร บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน). ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2563. "การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะการทำงานออนไลน์ร่วมกันด้วย Google G Suite /วิทยากร นายรุทร์ ศรีพรหมมุนี ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Google Cloud สำหรับองค์กร บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม "การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะการทำงานออนไลน์ร่วมกันด้วย Google G Suite /วิทยากร นายรุทร์ ศรีพรหมมุนี ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Google Cloud สำหรับองค์กร บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2563. Print.

ไฟล์แนบ

ไฟล์ E-book ดาวน์โหลด
6f96c2a7.png

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

  88 ดาวน์โหลด

รายการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved