20
1

กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนตร์และเพลง // วิทยากรโดย นางสาวจริมจิต พันธ์ทวี ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจาสานักประธานศาลฏีกา และ นางสาวจิรดา กฤตยานุกูล ผู้พิพากษาประจำศาล

 • เจ้าของผลงาน
  : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 • หมวดข้อมูล
  : VDO (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP)
 • หัวข้อ
  : ภาษา การเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนตร์และเพลง
 • ปีที่พิมพ์
  : 2563

อ้างอิง

  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม . (2563). กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนตร์และเพลง // วิทยากรโดย นางสาวจริมจิต พันธ์ทวี ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจาสานักประธานศาลฏีกา และ นางสาวจิรดา กฤตยานุกูล ผู้พิพากษาประจำศาล. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม . 2563. "กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนตร์และเพลง // วิทยากรโดย นางสาวจริมจิต พันธ์ทวี ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจาสานักประธานศาลฏีกา และ นางสาวจิรดา กฤตยานุกูล ผู้พิพากษาประจำศาล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม "กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนตร์และเพลง // วิทยากรโดย นางสาวจริมจิต พันธ์ทวี ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจาสานักประธานศาลฏีกา และ นางสาวจิรดา กฤตยานุกูล ผู้พิพากษาประจำศาล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2563. Print.

ไฟล์แนบ

- ไม่พบเอกสาร -

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

  17 ดาวน์โหลด

รายการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved