11
1

กิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่องการเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนตร์และเพลงต่างประเทศ / วิทยากรโดย นางสุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา / 20 มี.ค.2562

 • เจ้าของผลงาน
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 • หมวดข้อมูล
  VDO (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP)
 • หัวข้อ
  : การเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนตร์และเพลงต่างประเทศ
 • ปีที่พิมพ์
  2562

อ้างอิง

  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2562). กิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่องการเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนตร์และเพลงต่างประเทศ / วิทยากรโดย นางสุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา / 20 มี.ค.2562 . ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2562. "กิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่องการเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนตร์และเพลงต่างประเทศ / วิทยากรโดย นางสุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา / 20 มี.ค.2562 ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม "กิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่องการเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนตร์และเพลงต่างประเทศ / วิทยากรโดย นางสุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา / 20 มี.ค.2562 ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2562. Print.

ไฟล์แนบ

- ไม่พบเอกสาร -

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

  86 ดาวน์โหลด

รายการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved