1
0

กิจกรรมการอภิปรายเรื่อง Library reading club เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในองค์กร // อภิปรายโดย นายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม // วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

 • เจ้าของผลงาน
  : ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 • หมวดข้อมูล
  : VDO (แผนพัฒนารายบุคคล : IDP)
 • หัวข้อ
  : Library reading club reading การอ่าน เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในองค์กร
 • ปีที่พิมพ์
  : 2562

อ้างอิง

  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2562). กิจกรรมการอภิปรายเรื่อง Library reading club เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในองค์กร // อภิปรายโดย นายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม // วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 . ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2562. "กิจกรรมการอภิปรายเรื่อง Library reading club เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในองค์กร // อภิปรายโดย นายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม // วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม "กิจกรรมการอภิปรายเรื่อง Library reading club เสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านในองค์กร // อภิปรายโดย นายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม // วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2562. Print.

ไฟล์แนบ

- ไม่พบเอกสาร -

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

  17 ดาวน์โหลด

รายการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved