ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ... สมาชิกท่านใดลืมรหัสสมาชิก สามารถติดต่อขอรหัสได้ที่ 0 2541 2264 หรือทาง e-mail : libservice@coj.go.th

ทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ

กิจกรรมห้องสมุด

กฎหมายใหม่

ดูทั้งหมด

แหล่งการเรียนรู้

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved