เปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านหนังสือให้เฉพาะบุคลากรสำนักงานศาลยุติธรรม ในเดือนเมษายน 2565 เฉพาะช่วงเวลา 11.00 - 14.00 น.

ทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ

กิจกรรมห้องสมุด

ตรวจสอบกิจกรรมโดย ”คลิก” วันที่บนปฏิทิน

ดูทั้งหมด

กฎหมายใหม่

ดูทั้งหมด

แหล่งการเรียนรู้

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved