คำถามที่พบบ่อย

 • ต้องการอ่านเอกสารดิจิทัลบนเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม แต่ลืม username และ password ในการเข้าใช้งาน ต้องทำอย่างไร

        ในกรณีที่ลืม username และ password ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

           สามารถติดต่อเพื่อขอรับ username และ password ตามช่องทางดังต่อไปนี้

   

            1. ส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ขอรับ username และ password มาที่ libservice@coj.go.th

   

            2. ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 0 2512 8441, 0 2541 2264

   

  ผู้ถามคำถาม

  ท่านนราพงษ์ จิรมณีงาม ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

   

  ผู้ตอบคำถาม

  นายกฤษณะ โจทย์จันทร์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

 • เป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่ประจำอยู่ที่ศาลจังหวัดยะลา ต้องการรหัสสมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรมเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลในเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

  ท่านสามารถติดต่อบรรณารักษ์เพื่อสมัครขอรับรหัสสมาชิกห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้ 3 ช่องทางดังนี้

 • สมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรม มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 • การขอรหัสสมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรม

  1. แจ้งชื่อ – นามสกุลตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์มือถือ E-mail และหน่วยงานของท่าน  ผ่าน Email : Libservice@coj.go.th
 • ถ้าลืมรหัสสมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรม จะต้องทำอย่างไร

 • คู่มือการใช้งานระบบสมาชิกศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

   

 • สมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรม ลืมรหัสผ่าน สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยตนเอง สะดวก รวดเร็ว

 • รหัสสมาชิกห้องสมุดศาลยุติธรรม ทำอะไรได้บ้าง?

 • การขอรหัสสมาชิกเว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรม

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved