คำถามที่พบบ่อย

 • สถานที่ตั้งและเวลาทำการ

  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

  เวลาเปิด – เวลาปิด : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา เว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์
  และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • การขอใช้บริการห้องส่งเสริมการเรียนรู้ 1 (ห้องประชุม) ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

  ติดต่อกลุ่มงานช่วยอำนวยการ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โทรศัพท์ 0 2513 8335 ภายใน 2622 ล่วงหน้า 3 วัน (ยกเว้นกรณีเร่งด่วน)

 • การขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา เพื่อจัดกิจกรรมบรรยาย/อภิปราย และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

  ขั้นตอนการจองพื้นที่ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา เพื่อจัด Streaming 

 • ข้อควรปฎิบัติในการใช้สถานที่ราชการ และหนังสือซึ่งเป็นสมบัติของทางราชการ

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved