คำถามที่พบบ่อย

  • การตรวจสอบการคืนหนังสือที่ยืมจากศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

    ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ (https://library.coj.go.th)

  • ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดศาลต่างจังหวัด สามารถยืมหนังสือจากศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติได้หรือไม่

    บุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ สามารถใช้บริการยืม-คืน หนังสือ ผ่านการจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยได้ โดยแจ้งความประสงค์ได้ทางโทรศัพทื เบอร์โทร 0 2541 2264 หรืออีเมล์ libservice@coj.go.th

  • สิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม สามารถยืมได้กี่วัน

    สิทธิ์ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม แบ่งออกตามประเภทสมาชิก ดังนี้

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved