135
1

หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

เลขเรียกหนังสือ : 347.31 ต7ห 2565

ผู้แต่ง : ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์

รายละเอียด

 • ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
  หนังสือ
 • สัญลักษณ์สี
  กฏหมาย
 • เลขเรียกหนังสือ
  347.31 ต7ห 2565
 • เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
  9786165810975
 • ราคา
  320 บาท
 • รหัสภาษา
  th
 • ชื่อบุคคล
  ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์
 • ชื่อเรื่อง
  หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
 • การแจ้งความรับผิดชอบ
  ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์
 • ครั้งที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่ 8
 • สถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจำหน่าย ฯลฯ
  กรุงเทพฯ
 • ชื่อสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ
  วิญญูชน
 • ปีที่พิมพ์
  2565
 • จำนวนหน้า แผ่น เล่ม
  334 หน้า
 • ขนาด (เซนติเมตร)
  26 เซนติเมตร
 • หัวเรื่องที่ 1
  ซื้อขาย
 • หัวเรื่องที่ 2
  ขายฝาก
 • หัวเรื่องที่ 3
  แลกเปลี่ยน
 • หัวเรื่องที่ 4
  ให้
 • หัวเรื่องที่ 5
  เช่าทรัพย์
 • หัวเรื่องที่ 6
  เช่าซื้อ
 • หัวเรื่องที่ 2
  ขายฝาก - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • หัวเรื่องที่ 3
  แลกเปลี่ยน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • หัวเรื่องที่ 4
  ให้ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • หัวเรื่องที่ 5
  เช่าทรัพย์ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • หัวเรื่องที่ 6
  เช่าซื้อ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • URL

อ้างอิง

  ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์. (2565). หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
  ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์. 2565. "หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ". กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
  ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์" หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ". กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2565. Print.

ไฟล์แนบ

- ไม่พบเอกสาร -

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

รายงานตัวเล่ม ผลลัพธ์ {{ total }} รายการ

# บาร์โค้ด หน่วยงานที่จัดเก็บ สถานะ กำหนดคืน
{{ ((key+1) + page_key) }} {{ data.barcode }}
{{ data.copy_desc }}
{{ data.location }} {{ data.status }} {{ data.reservation }} {{ data.date }}
- ไม่พบข้อมูล -

รายการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved