296
0

วิ. อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2565) : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม ป.วิ.อ. ภาค 1 และ 2 (แก้ไขเพิ่มเติมล่่าสุด)

เลขเรียกหนังสือ : 343.102643 ว6ว 2565 ล.1

ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

รายละเอียด

 • ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
  หนังสือ
 • สัญลักษณ์สี
  กฏหมาย (คำพิพากษาฎีกา)
 • เลขเรียกหนังสือ
  343.102643 ว6ว 2565 ล.1
 • เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
  9786165882736
 • ราคา
  380 บาท
 • รหัสภาษา
  th
 • ชื่อบุคคล
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
 • ชื่อเรื่อง
  วิ. อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2565) : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม ป.วิ.อ. ภาค 1 และ 2 (แก้ไขเพิ่มเติมล่่าสุด)
 • การแจ้งความรับผิดชอบ
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
 • สถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจำหน่าย ฯลฯ
  กรุงเทพฯ
 • ชื่อสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ
  จูริสพรูเด้นซ์ กรุ๊ป
 • ปีที่พิมพ์
  2565
 • จำนวนหน้า แผ่น เล่ม
  580 หน้า
 • ขนาด (เซนติเมตร)
  26 เซนติเมตร
 • หัวเรื่องที่ 1
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • URL

อ้างอิง

  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. (2565). วิ. อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2565) : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม ป.วิ.อ. ภาค 1 และ 2 (แก้ไขเพิ่มเติมล่่าสุด). กรุงเทพฯ: จูริสพรูเด้นซ์ กรุ๊ป.
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. 2565. "วิ. อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2565) : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม ป.วิ.อ. ภาค 1 และ 2 (แก้ไขเพิ่มเติมล่่าสุด)". กรุงเทพฯ: จูริสพรูเด้นซ์ กรุ๊ป.
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์" วิ. อาญาพิสดาร เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2565) : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม ป.วิ.อ. ภาค 1 และ 2 (แก้ไขเพิ่มเติมล่่าสุด)". กรุงเทพฯ: จูริสพรูเด้นซ์ กรุ๊ป, 2565. Print.

ไฟล์แนบ

- ไม่พบเอกสาร -

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

รายงานตัวเล่ม ผลลัพธ์ {{ total }} รายการ

# บาร์โค้ด หน่วยงานที่จัดเก็บ สถานะ กำหนดคืน
{{ ((key+1) + page_key) }} {{ data.barcode }}
{{ data.copy_desc }}
{{ data.location }} {{ data.status }} {{ data.reservation }} {{ data.date }}
- ไม่พบข้อมูล -

รายการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved