156
0

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พยานหลักฐาน (คดีอาญา) : คำพิพากษาและหลักกฎหมาย ปี 2558-2564

เลขเรียกหนังสือ : 343.104 ส5ก 2565

ผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ

รายละเอียด

 • ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
  หนังสือ
 • สัญลักษณ์สี
  กฏหมาย
 • เลขเรียกหนังสือ
  343.104 ส5ก 2565
 • เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
  9786165868365
 • ราคา
  250 บาท
 • รหัสภาษา
  th
 • ชื่อบุคคล
  สหรัฐ กิติ ศุภการ
 • ชื่อเรื่อง
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พยานหลักฐาน (คดีอาญา) : คำพิพากษาและหลักกฎหมาย ปี 2558-2564
 • การแจ้งความรับผิดชอบ
  สหรัฐ กิติ ศุภการ
 • สถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจำหน่าย ฯลฯ
  กรุงเทพฯ
 • ชื่อสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ
  อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • ปีที่พิมพ์
  2565
 • จำนวนหน้า แผ่น เล่ม
  335 หน้า
 • ขนาด (เซนติเมตร)
  23 เซนติเมตร
 • หัวเรื่องที่ 1
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • หัวเรื่องที่ 2
  พยานหลักฐาน
 • หัวเรื่องที่ 2
  พยานหลักฐาน
 • URL

อ้างอิง

  สหรัฐ กิติ ศุภการ. (2565). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พยานหลักฐาน (คดีอาญา) : คำพิพากษาและหลักกฎหมาย ปี 2558-2564. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
  สหรัฐ กิติ ศุภการ. 2565. "กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พยานหลักฐาน (คดีอาญา) : คำพิพากษาและหลักกฎหมาย ปี 2558-2564". กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
  สหรัฐ กิติ ศุภการ" กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พยานหลักฐาน (คดีอาญา) : คำพิพากษาและหลักกฎหมาย ปี 2558-2564". กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2565. Print.

ไฟล์แนบ

- ไม่พบเอกสาร -

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

รายงานตัวเล่ม ผลลัพธ์ {{ total }} รายการ

# บาร์โค้ด หน่วยงานที่จัดเก็บ สถานะ กำหนดคืน
{{ ((key+1) + page_key) }} {{ data.barcode }}
{{ data.copy_desc }}
{{ data.location }} {{ data.status }} {{ data.reservation }} {{ data.date }}
- ไม่พบข้อมูล -

รายการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved