494
2

ตัวแทน-นายหน้า

เลขเรียกหนังสือ : 347.36 ผ9ต 2565

ผู้แต่ง : ไผทชิต เอกจริยกร

รายละเอียด

 • ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
  หนังสือ
 • สัญลักษณ์สี
  กฏหมาย
 • เลขเรียกหนังสือ
  347.36 ผ9ต 2565
 • เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
  9786165811118
 • ราคา
  380 บาท
 • รหัสภาษา
  th
 • ชื่อบุคคล
  ไผทชิต เอกจริยกร
 • ชื่อเรื่อง
  ตัวแทน-นายหน้า
 • ข้อมูลส่วนที่เหลือของชื่อเรื่อง (ชื่อเรื่องรอง ชื่อเรื่องเทียบเคียง)
  Agency-brokerage
 • การแจ้งความรับผิดชอบ
  ไผทชิต เอกจริยกร
 • ครั้งที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่ 17
 • สถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจำหน่าย ฯลฯ
  กรุงเทพฯ
 • ชื่อสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ
  วิญญูชน
 • ปีที่พิมพ์
  2565
 • จำนวนหน้า แผ่น เล่ม
  422 หน้า
 • ขนาด (เซนติเมตร)
  26 เซนติเมตร
 • หัวเรื่องที่ 1
  ตัวแทน
 • หัวเรื่องที่ 2
  นายหน้า
 • หัวเรื่องที่ 2
  นายหน้า - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • URL

อ้างอิง

  ไผทชิต เอกจริยกร. (2565). ตัวแทน-นายหน้า. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
  ไผทชิต เอกจริยกร. 2565. "ตัวแทน-นายหน้า". กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
  ไผทชิต เอกจริยกร" ตัวแทน-นายหน้า". กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2565. Print.

ไฟล์แนบ

- ไม่พบเอกสาร -

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

รายงานตัวเล่ม ผลลัพธ์ {{ total }} รายการ

# บาร์โค้ด หน่วยงานที่จัดเก็บ สถานะ กำหนดคืน
{{ ((key+1) + page_key) }} {{ data.barcode }}
{{ data.copy_desc }}
{{ data.location }} {{ data.status }} {{ data.reservation }} {{ data.date }}
- ไม่พบข้อมูล -

รายการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved