24
0

การดำเนินคดีรับทรัพย์สินให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เลขเรียกหนังสือ : วพ 347.9 ว6ก

ผู้แต่ง : วัฒนา ชั้นบุญ

รายละเอียด

 • ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
  หนังสือ
 • สัญลักษณ์สี
  รายงานการวิจัย, วิทยานิพนธ์
 • เลขเรียกหนังสือ
  วพ 347.9 ว6ก
 • ชื่อบุคคล
  วัฒนา ชั้นบุญ
 • ชื่อเรื่อง
  การดำเนินคดีรับทรัพย์สินให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • การแจ้งความรับผิดชอบ
  วัฒนา ชั้นบุญ
 • สถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจำหน่าย ฯลฯ
  กรุงเทพฯ
 • ชื่อสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปีที่พิมพ์
  2540
 • จำนวนหน้า แผ่น เล่ม
  153 หน้า
 • ขนาด (เซนติเมตร)
  30 เซนติเมตร
 • หมายเหตุวิทยานิพนธ์
  วิทยานิพนธ์ (นิติศาสตร์มหาบัณฑิต) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
 • หัวเรื่อง
  การดำเนินคดี
 • URL

อ้างอิง

  วัฒนา ชั้นบุญ. (2540). การดำเนินคดีรับทรัพย์สินให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  วัฒนา ชั้นบุญ. 2540. "การดำเนินคดีรับทรัพย์สินให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด". กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  วัฒนา ชั้นบุญ" การดำเนินคดีรับทรัพย์สินให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด". กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. Print.

ไฟล์แนบ

- ไม่พบเอกสาร -

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

รายงานตัวเล่ม ผลลัพธ์ {{ total }} รายการ

 
# บาร์โค้ด หน่วยงานที่จัดเก็บ สถานะ กำหนดคืน
{{ ((key+1) + page_key) }} {{ data.barcode }} {{ data.location }} {{ data.status }} {{ data.reservation }} {{ data.date }}
- ไม่พบข้อมูล -

รายการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ x

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved