238
2

พยานพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564 : หลักกฎหมายตาม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

เลขเรียกหนังสือ : 347.9402643 ว6พ

ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

รายละเอียด

 • ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
  หนังสือ
 • สัญลักษณ์สี
  กฏหมาย (คำพิพากษาฎีกา)
 • เลขเรียกหนังสือ
  347.9402643 ว6พ
 • เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
  9786165773898
 • ราคา
  360 บาท
 • ชื่อบุคคล
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
 • ชื่อเรื่อง
  พยานพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564 : หลักกฎหมายตาม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
 • การแจ้งความรับผิดชอบ
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
 • สถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจำหน่าย ฯลฯ
  กรุงเทพฯ
 • ชื่อสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ
  จูริสพรูเด้นซ์ กรุ๊ป
 • ปีที่พิมพ์
  2564
 • จำนวนหน้า แผ่น เล่ม
  560 หน้า
 • ขนาด (เซนติเมตร)
  26 เซนติเมตร
 • หัวเรื่อง
  พยานหลักฐาน - - คำพิพากษาศาล
 • URL

อ้างอิง

  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. (2564). พยานพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564 : หลักกฎหมายตาม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ. กรุงเทพฯ: จูริสพรูเด้นซ์ กรุ๊ป.
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. 2564. "พยานพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564 : หลักกฎหมายตาม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ". กรุงเทพฯ: จูริสพรูเด้นซ์ กรุ๊ป.
  วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์" พยานพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564 : หลักกฎหมายตาม ป.วิ.พ. และ ป.วิ.อ. และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ". กรุงเทพฯ: จูริสพรูเด้นซ์ กรุ๊ป, 2564. Print.

ไฟล์แนบ

- ไม่พบเอกสาร -

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

รายงานตัวเล่ม ผลลัพธ์ {{ total }} รายการ

# บาร์โค้ด หน่วยงานที่จัดเก็บ สถานะ กำหนดคืน
{{ ((key+1) + page_key) }} {{ data.barcode }}
{{ data.copy_desc }}
{{ data.location }} {{ data.status }} {{ data.reservation }} {{ data.date }}
- ไม่พบข้อมูล -

รายการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved