0

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ โคลัมเบีย ตรุกี มอลโดวา และบทเรียนสำหรับประเทศไทย

เลขเรียกหนังสือ : รว 323.042 ว6ก 2562

ผู้แต่ง : วีระ หวังสัจจะโชค

รายละเอียด

 • ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
  หนังสือ
 • สัญลักษณ์สี
  รายงานการวิจัย, วิทยานิพนธ์
 • เลขเรียกหนังสือ
  รว 323.042 ว6ก 2562
 • เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
  9786164760356
 • ราคา
  355 บาท
 • รหัสภาษา
  th
 • ชื่อบุคคล
  วีระ หวังสัจจะโชค
 • ชื่อเรื่อง
  การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ โคลัมเบีย ตรุกี มอลโดวา และบทเรียนสำหรับประเทศไทย
 • การแจ้งความรับผิดชอบ
  วีระ หวังสัจจะโชค
 • สถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจำหน่าย ฯลฯ
  กรุงเทพฯ
 • ชื่อสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ
  สถาบันพระปกเกล้า
 • ปีที่พิมพ์
  2562
 • จำนวนหน้า แผ่น เล่ม
  312 หน้า
 • ขนาด (เซนติเมตร)
  24 เซนติเมตร
 • หัวเรื่อง
  การมีส่วนร่วมทางการเมือง
 • URL

อ้างอิง

  วีระ หวังสัจจะโชค. (2562). การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ โคลัมเบีย ตรุกี มอลโดวา และบทเรียนสำหรับประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
  วีระ หวังสัจจะโชค. 2562. "การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ โคลัมเบีย ตรุกี มอลโดวา และบทเรียนสำหรับประเทศไทย". กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
  วีระ หวังสัจจะโชค" การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ โคลัมเบีย ตรุกี มอลโดวา และบทเรียนสำหรับประเทศไทย". กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2562. Print.

ไฟล์แนบ

- ไม่พบเอกสาร -

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

รายงานตัวเล่ม ผลลัพธ์ {{ total }} รายการ

# บาร์โค้ด หน่วยงานที่จัดเก็บ สถานะ กำหนดคืน
{{ ((key+1) + page_key) }} {{ data.barcode }}
{{ data.copy_desc }}
{{ data.location }} {{ data.status }} {{ data.reservation }} {{ data.date }}
- ไม่พบข้อมูล -

รายการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved