0

แนวการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย

เลขเรียกหนังสือ : รว 613.8072 พ4น 2541

ผู้แต่ง : พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ

รายละเอียด

 • ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
  หนังสือ
 • สัญลักษณ์สี
  รายงานการวิจัย, วิทยานิพนธ์
 • เลขเรียกหนังสือ
  รว 613.8072 พ4น 2541
 • ชื่อบุคคล
  พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
 • ชื่อเรื่อง
  A research guideline on policy development for problem solving of drug addicts in Thailand
 • การแจ้งความรับผิดชอบ
  พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
 • สถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจำหน่าย ฯลฯ
  กรุงเทพฯ
 • ชื่อสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ปีที่พิมพ์
  2541
 • จำนวนหน้า แผ่น เล่ม
  342 หน้า
 • ขนาด (เซนติเมตร)
  26 ซม.
 • หัวเรื่อง
  ยาเสพติด - - วิจัย
 • URL

อ้างอิง

  พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ. (2541). แนวการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
  พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ. 2541. "แนวการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย". กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
  พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ" แนวการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย". กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2541. Print.

ไฟล์แนบ

- ไม่พบเอกสาร -

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

รายงานตัวเล่ม ผลลัพธ์ {{ total }} รายการ

# บาร์โค้ด หน่วยงานที่จัดเก็บ สถานะ กำหนดคืน
{{ ((key+1) + page_key) }} {{ data.barcode }}
{{ data.copy_desc }}
{{ data.location }} {{ data.status }} {{ data.reservation }} {{ data.date }}
- ไม่พบข้อมูล -

รายการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved