69
0

การเมืองในประวัติศาสตร์ : ธงชาติไทย

เลขเรียกหนังสือ : 929.92 ช3ก 2546

ผู้แต่ง : ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม

รายละเอียด

 • ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
  หนังสือ
 • สัญลักษณ์สี
  หนังสือทั่วไป
 • เลขเรียกหนังสือ
  929.92 ช3ก 2546
 • เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
  9743229337
 • ชื่อบุคคล
  ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม
 • ชื่อเรื่อง
  การเมืองในประวัติศาสตร์ : ธงชาติไทย
 • การแจ้งความรับผิดชอบ
  ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม
 • สถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจำหน่าย ฯลฯ
  กรุงเทพฯ
 • ชื่อสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ
  มติชน
 • ปีที่พิมพ์
  2546
 • จำนวนหน้า แผ่น เล่ม
  295 หน้า
 • รายละเอียดอื่น ๆ (เช่น ภาพประกอบ กราฟ แผนที่ เป็นต้น)
  ภาพประกอบ
 • ขนาด (เซนติเมตร)
  21 เซนติเมตร
 • หัวเรื่องที่ 1
  ธงชาติไทย
 • URL

อ้างอิง

  ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม. (2546). การเมืองในประวัติศาสตร์ : ธงชาติไทย. กรุงเทพฯ: มติชน.
  ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม. 2546. "การเมืองในประวัติศาสตร์ : ธงชาติไทย". กรุงเทพฯ: มติชน.
  ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม" การเมืองในประวัติศาสตร์ : ธงชาติไทย". กรุงเทพฯ: มติชน, 2546. Print.

ไฟล์แนบ

- ไม่พบเอกสาร -

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

รายงานตัวเล่ม ผลลัพธ์ {{ total }} รายการ

# บาร์โค้ด หน่วยงานที่จัดเก็บ สถานะ กำหนดคืน
{{ ((key+1) + page_key) }} {{ data.barcode }}
{{ data.copy_desc }}
{{ data.location }} {{ data.status }} {{ data.reservation }} {{ data.date }}
- ไม่พบข้อมูล -

รายการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved