31
0

คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

เลขเรียกหนังสือ : 347.9104 พ4ค 2507

ผู้แต่ง : พระนิติการณ์ประสม (สงวน ชัยเฉนียน)

รายละเอียด

 • ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
  หนังสือ
 • สัญลักษณ์สี
  กฏหมาย
 • เลขเรียกหนังสือ
  347.9104 พ4ค 2507
 • ชื่อบุคคล
  พระนิติการณ์ประสม (สงวน ชัยเฉนียน)
 • ชื่อเรื่อง
  คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • การแจ้งความรับผิดชอบ
  พระนิติการณ์ประสม (สงวน ชัยเฉนียน)
 • ครั้งที่พิมพ์
  พิมพ์ครั้งที่ 2
 • สถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจำหน่าย ฯลฯ
  พระนคร
 • ชื่อสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ
  โรงพิมพ์บริษัทคณะช่าง
 • ปีที่พิมพ์
  2507
 • จำนวนหน้า แผ่น เล่ม
  986 หน้า
 • ขนาด (เซนติเมตร)
  26 เซนติเมตร
 • หัวเรื่องที่ 1
  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • URL

อ้างอิง

  พระนิติการณ์ประสม (สงวน ชัยเฉนียน). (2507). คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. พระนคร: โรงพิมพ์บริษัทคณะช่าง.
  พระนิติการณ์ประสม (สงวน ชัยเฉนียน). 2507. "คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง". พระนคร: โรงพิมพ์บริษัทคณะช่าง.
  พระนิติการณ์ประสม (สงวน ชัยเฉนียน)" คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง". พระนคร: โรงพิมพ์บริษัทคณะช่าง, 2507. Print.

ไฟล์แนบ

- ไม่พบเอกสาร -

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

รายงานตัวเล่ม ผลลัพธ์ {{ total }} รายการ

# บาร์โค้ด หน่วยงานที่จัดเก็บ สถานะ กำหนดคืน
{{ ((key+1) + page_key) }} {{ data.barcode }}
{{ data.copy_desc }}
{{ data.location }} {{ data.status }} {{ data.reservation }} {{ data.date }}
- ไม่พบข้อมูล -

รายการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved