0

ความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์-สหรัฐฯ ใน "ทศวรรษที่สูญหาย" (1991-2001) : การฟ้นพลังของพันธมิตรและนัยต่อประชาคม การเมืองและความมั่นคงอาเซียน

เลขเรียกหนังสือ : รว 327.599073 ฑ4ค 2558

ผู้แต่ง : ฑภิพร สุพร

รายละเอียด

 • ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
  หนังสือ
 • สัญลักษณ์สี
  รายงานการวิจัย, วิทยานิพนธ์
 • เลขเรียกหนังสือ
  รว 327.599073 ฑ4ค 2558
 • เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
  9789744498731
 • ชื่อบุคคล
  ฑภิพร สุพร
 • ชื่อเรื่อง
  ความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์-สหรัฐฯ ใน "ทศวรรษที่สูญหาย" (1991-2001) : การฟ้นพลังของพันธมิตรและนัยต่อประชาคม การเมืองและความมั่นคงอาเซียน
 • การแจ้งความรับผิดชอบ
  ฑภิพร สุพร
 • สถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจำหน่าย ฯลฯ
  กรุงเทพฯ
 • ชื่อสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ
  สถาบันพระปกเกล้า
 • ปีที่พิมพ์
  2558
 • จำนวนหน้า แผ่น เล่ม
  406 หน้า
 • ขนาด (เซนติเมตร)
  21 เซนติเมตร
 • หมายเหตุทั่วไป
  อภินันทนาการจาก สถาบันพระปกเกล้า
 • หัวเรื่อง
  ฟิลิปปินส์ - - สหรัฐอเมริกา
 • URL

อ้างอิง

  ฑภิพร สุพร. (2558). ความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์-สหรัฐฯ ใน ทศวรรษที่สูญหาย (1991-2001) : การฟ้นพลังของพันธมิตรและนัยต่อประชาคม การเมืองและความมั่นคงอาเซียน. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
  ฑภิพร สุพร. 2558. "ความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์-สหรัฐฯ ใน ทศวรรษที่สูญหาย (1991-2001) : การฟ้นพลังของพันธมิตรและนัยต่อประชาคม การเมืองและความมั่นคงอาเซียน". กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
  ฑภิพร สุพร" ความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์-สหรัฐฯ ใน ทศวรรษที่สูญหาย (1991-2001) : การฟ้นพลังของพันธมิตรและนัยต่อประชาคม การเมืองและความมั่นคงอาเซียน". กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2558. Print.

ไฟล์แนบ

- ไม่พบเอกสาร -

สแกนเพื่ออ่านหน้านี้

รายงานตัวเล่ม ผลลัพธ์ {{ total }} รายการ

# บาร์โค้ด หน่วยงานที่จัดเก็บ สถานะ กำหนดคืน
{{ ((key+1) + page_key) }} {{ data.barcode }}
{{ data.copy_desc }}
{{ data.location }} {{ data.status }} {{ data.reservation }} {{ data.date }}
- ไม่พบข้อมูล -

รายการที่เกี่ยวข้อง

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved