กิจกรรมห้องสมุด

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอื่นๆ ครั้งที่ 2/2564 การอภิปราย เรื่อง Smart Library : ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อสนับสนุนนโยบาย Smart Court / 16 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 – 14.00 น.

10 ส.ค. 2564 14:59 น.

 

 

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved