สถิติการเข้าชม

ล้างค่า
เดือน วิดีโอการจัดห้องสมุดประจำศาลและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ แนะนำขั้นตอนการจัดห้องสมุดประจำศาลแบบง่ายๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป QR Code ไลน์กลุ่มห้องสมุดประจำศาล หลักเกณฑ์มาตรฐานการจัดห้องสมุดประจำศาล แนวปฏิบัติในการพิจารณาและจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุดประจำศาล Court of Justice Library แนะนำห้องสมุดประจำศาล
มกราคม 151 44 8 9 10 16 0
กุมภาพันธ์ 204 46 34 15 23 19 146
มีนาคม 133 32 12 2 14 33 40
เมษายน 121 23 6 8 4 52 20
พฤษภาคม 173 35 10 2 9 16 65
มิถุนายน 153 28 11 5 12 24 59
กรกฎาคม 171 34 39 19 20 22 92
สิงหาคม 191 26 12 4 13 8 142
กันยายน 176 9 7 4 2 19 176
ตุลาคม 129 26 2 7 4 10 96
พฤศจิกายน 277 51 9 11 27 45 106
ธันวาคม 8 2 0 0 1 0 7
รวม 1,887 356 150 86 139 264 949

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved