สถิติการเข้าชม

ล้างค่า
เดือน วิดีโอการจัดห้องสมุดประจำศาลและสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ แนะนำขั้นตอนการจัดห้องสมุดประจำศาลแบบง่ายๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป QR Code ไลน์กลุ่มห้องสมุดประจำศาล หลักเกณฑ์มาตรฐานการจัดห้องสมุดประจำศาล แนวปฏิบัติในการพิจารณาและจำหน่ายทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุดประจำศาล
มกราคม 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 0 0 0 0 0 0
เมษายน 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 5 2 2 2 2 0
มิถุนายน 72 40 23 13 19 0
กรกฎาคม 71 33 12 6 9 27
สิงหาคม 68 13 9 10 5 21
กันยายน 30 11 2 4 0 12
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0
รวม 246 99 48 35 35 60

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved