สถิติการเข้าชม

ล้างค่า
เดือน คำอธิบาย ขั้นตอนการเข้าศึกษา ลงทะเบียน และ ทำแบบทดสอบ หมวด E- Court ลงทะเบียน และ ทำแบบทดสอบ หมวด E- Filing ลงทะเบียน และ ทำแบบทดสอบ หมวด E - Office ประกาศรายชื่อ เอกสารดิจิทัล เกี่ยวกับ COJ Digital Literacy Online แบบประเมินความพึงพอใจ สรุปข้อมูลสถิติหมวด COJ Digital Literacy Online
มกราคม 1,078 650 485 633 1,543 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 1,002 596 356 425 468 0 0 0 0
มีนาคม 1,264 579 384 553 948 0 0 0 0
เมษายน 710 315 194 241 564 0 0 0 0
พฤษภาคม 955 389 289 364 369 0 0 0 0
มิถุนายน 821 333 267 412 372 0 0 0 0
กรกฎาคม 780 303 233 300 409 0 0 0 0
สิงหาคม 1,084 229 173 229 670 0 0 0 0
กันยายน 237 28 16 17 16 0 0 0 0
ตุลาคม 376 102 70 102 30 0 0 0 8
พฤศจิกายน 2,664 2,642 2,125 1,791 1,096 0 0 0 349
ธันวาคม 258 244 202 131 142 0 0 0 3
รวม 11,229 6,410 4,794 5,198 6,627 0 0 0 360

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved