สถิติการเข้าชม

ล้างค่า
เดือน คำอธิบาย ขั้นตอนการเข้าศึกษา ลงทะเบียน และ ทำแบบทดสอบ หมวด E- Court ลงทะเบียน และ ทำแบบทดสอบ หมวด E- Filing ลงทะเบียน และ ทำแบบทดสอบ หมวด E - Office ประกาศรายชื่อ เอกสารดิจิทัล เกี่ยวกับ COJ Digital Literacy Online แบบประเมินความพึงพอใจ
มกราคม 0 0 0 0 0 0 0 0
กุมภาพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0
มีนาคม 0 0 0 0 0 0 0 0
เมษายน 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤษภาคม 0 0 0 0 0 0 0 0
มิถุนายน 276 200 158 96 338 0 0 0
กรกฎาคม 575 493 453 326 617 0 0 0
สิงหาคม 848 754 552 509 802 0 0 0
กันยายน 211 153 106 76 52 0 0 0
ตุลาคม 0 0 0 0 0 0 0 0
พฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0 0
ธันวาคม 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,910 1,600 1,269 1,007 1,809 0 0 0

สแกนเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved