195
0

การอภิปราย เรื่อง ระบบให้บริการข้อมูลการติดต่อราชการศาลยุติธรรมอัจฉริยะ (COJ CHATBOT)

 • Owners of
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
 • Published year
  2564

Refer

  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. (2564). การอภิปราย เรื่อง ระบบให้บริการข้อมูลการติดต่อราชการศาลยุติธรรมอัจฉริยะ (COJ CHATBOT). ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม. 2564. "การอภิปราย เรื่อง ระบบให้บริการข้อมูลการติดต่อราชการศาลยุติธรรมอัจฉริยะ (COJ CHATBOT)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
  ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม "การอภิปราย เรื่อง ระบบให้บริการข้อมูลการติดต่อราชการศาลยุติธรรมอัจฉริยะ (COJ CHATBOT)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2564. Print.
  319 Download

Related Items

Scan here for visit website

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved