ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ... สมาชิกท่านใดลืมรหัสสมาชิก สามารถติดต่อขอรหัสได้ที่ 0 2541 2264 หรือทาง e-mail : libservice@coj.go.th

Interesting information resources

Library activities

ตรวจสอบกิจกรรมโดย ”คลิก” วันที่บนปฏิทิน

View all

New law

View all

Article

View all

Learning resources

Scan here for visit website x

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved