4
0

ประมวลศัพท์กฎหมาย ไทย-อังกฤษ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-2-3

Call Number : 340.03 ต7ป 2501

Author : ตุ๋ย เหล่าสุนทร, ผู้รวบรวม

Detail

 • Collection Type
  หนังสือ
 • Color symbol
  กฏหมาย
 • Call Number
  340.03 ต7ป 2501
 • ชื่อบุคคล
  ตุ๋ย เหล่าสุนทร, ผู้รวบรวม
 • ชื่อเรื่อง
  ประมวลศัพท์กฎหมาย ไทย-อังกฤษ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-2-3
 • การแจ้งความรับผิดชอบ
  รวบรวมโดย ตุ๋ย เหล่าสุนทร
 • สถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจำหน่าย ฯลฯ
  พระนคร
 • ชื่อสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ
  โรงพิมพ์ศิลป์อักษร
 • ปีที่พิมพ์
  2501
 • จำนวนหน้า แผ่น เล่ม
  156 หน้า
 • ขนาด (เซนติเมตร)
  19 เซนติเมตร
 • หัวเรื่องที่ 1
  กฎหมาย
 • URL

Refer

  ตุ๋ย เหล่าสุนทร, ผู้รวบรวม. (2501). ประมวลศัพท์กฎหมาย ไทย-อังกฤษ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-2-3. พระนคร: โรงพิมพ์ศิลป์อักษร.
  ตุ๋ย เหล่าสุนทร, ผู้รวบรวม. 2501. "ประมวลศัพท์กฎหมาย ไทย-อังกฤษ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-2-3". พระนคร: โรงพิมพ์ศิลป์อักษร.
  ตุ๋ย เหล่าสุนทร, ผู้รวบรวม" ประมวลศัพท์กฎหมาย ไทย-อังกฤษ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-2-3". พระนคร: โรงพิมพ์ศิลป์อักษร, 2501. Print.

Attachment

- Document not found -

Scan For Read This Page

Full items Result {{ total }} List

# Barcode Storage agency Status Set Return
{{ ((key+1) + page_key) }} {{ data.barcode }}
{{ data.copy_desc }}
{{ data.location }} {{ data.status }} {{ data.reservation }} {{ data.date }}
- ไม่พบข้อมูล -

Scan here for visit website

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved