100
1

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564

Call Number : 347.01 ฝ6ป 2564

Author : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน, ผู้รวบรวม

Detail

 • Collection Type
  หนังสือ
 • Color symbol
  กฏหมาย
 • Call Number
  347.01 ฝ6ป 2564
 • เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)
  9786162699924
 • ราคา
  300 บาท
 • รหัสภาษา
  th
 • ชื่อนิติบุคคลหรือชื่อตามกฎหมายที่ใช้ในการลงรายการ
  ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน, ผู้รวบรวม
 • ชื่อเรื่อง
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564
 • การแจ้งความรับผิดชอบ
  ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน, ผู้รวบรวม
 • สถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจำหน่าย ฯลฯ
  กรุงเทพฯ
 • ชื่อสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ
  วิญญูชน
 • ปีที่พิมพ์
  2564
 • จำนวนหน้า แผ่น เล่ม
  800 หน้า
 • ขนาด (เซนติเมตร)
  22 เซนติเมตร
 • หมายเหตุทั่วไป
  ชื่อเรื่องจากหน้าปกนอก
 • หัวเรื่อง
  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์, ประมวล
 • หัวเรื่องที่ 2
  กฎหมายอาญา, ประมวล
 • URL

Refer

  ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน, ผู้รวบรวม. (2564). ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
  ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน, ผู้รวบรวม. 2564. "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564". กรุงเทพฯ: วิญญูชน.
  ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์วิญญูชน, ผู้รวบรวม" ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564". กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2564. Print.

Attachment

- Document not found -

Scan For Read This Page

Full items Result {{ total }} List

# Barcode Storage agency Status Set Return
{{ ((key+1) + page_key) }} {{ data.barcode }}
{{ data.copy_desc }}
{{ data.location }} {{ data.status }} {{ data.reservation }} {{ data.date }}
- ไม่พบข้อมูล -

Scan here for visit website

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved