26
0

การดำเนินคดีรับทรัพย์สินให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

Call Number : วพ 347.9 ว6ก

Author : วัฒนา ชั้นบุญ

Detail

 • Collection Type
  หนังสือ
 • Color symbol
  รายงานการวิจัย, วิทยานิพนธ์
 • Call Number
  วพ 347.9 ว6ก
 • ชื่อบุคคล
  วัฒนา ชั้นบุญ
 • ชื่อเรื่อง
  การดำเนินคดีรับทรัพย์สินให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • การแจ้งความรับผิดชอบ
  วัฒนา ชั้นบุญ
 • สถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจำหน่าย ฯลฯ
  กรุงเทพฯ
 • ชื่อสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปีที่พิมพ์
  2540
 • จำนวนหน้า แผ่น เล่ม
  153 หน้า
 • ขนาด (เซนติเมตร)
  30 เซนติเมตร
 • หมายเหตุวิทยานิพนธ์
  วิทยานิพนธ์ (นิติศาสตร์มหาบัณฑิต) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
 • หัวเรื่อง
  การดำเนินคดี
 • URL

Refer

  วัฒนา ชั้นบุญ. (2540). การดำเนินคดีรับทรัพย์สินให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  วัฒนา ชั้นบุญ. 2540. "การดำเนินคดีรับทรัพย์สินให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด". กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  วัฒนา ชั้นบุญ" การดำเนินคดีรับทรัพย์สินให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด". กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540. Print.

Attachment

- Document not found -

Scan For Read This Page

Full items Result {{ total }} List

# Barcode Storage agency Status Set Return
{{ ((key+1) + page_key) }} {{ data.barcode }}
{{ data.copy_desc }}
{{ data.location }} {{ data.status }} {{ data.reservation }} {{ data.date }}
- ไม่พบข้อมูล -

Related Items

Scan here for visit website

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved