20
0

แผนปฏิบัติการ 4 ปี สำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564

Call Number : 347.97068 ส6ผ 2561

Author : สำนักงานศาลยุติธรรม

Detail

 • Collection Type
  หนังสือ
 • Color symbol
  กฏหมาย
 • Call Number
  347.97068 ส6ผ 2561
 • ชื่อนิติบุคคลหรือชื่อตามกฎหมายที่ใช้ในการลงรายการ
  สำนักงานศาลยุติธรรม
 • ชื่อเรื่อง
  แผนปฏิบัติการ 4 ปี สำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564
 • การแจ้งความรับผิดชอบ
  สำนักงานศาลยุติธรรม
 • สถานที่พิมพ์ สถานที่จัดจำหน่าย ฯลฯ
  กรุงเทพฯ
 • ชื่อสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย ฯลฯ
  สำนักงานศาลยุติธรรม
 • ปีที่พิมพ์
  2561
 • จำนวนหน้า แผ่น เล่ม
  296 หน้า
 • ขนาด (เซนติเมตร)
  29 เซนติเมตร
 • หัวเรื่อง
  ศาลยุติธรรม - - การบริหาร
 • URL

Refer

  สำนักงานศาลยุติธรรม. (2561). แผนปฏิบัติการ 4 ปี สำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลยุติธรรม.
  สำนักงานศาลยุติธรรม. 2561. "แผนปฏิบัติการ 4 ปี สำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564". กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลยุติธรรม.
  สำนักงานศาลยุติธรรม" แผนปฏิบัติการ 4 ปี สำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564". กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลยุติธรรม, 2561. Print.

Attachment

- Document not found -

Scan For Read This Page

Full items Result {{ total }} List

# Barcode Storage agency Status Set Return
{{ ((key+1) + page_key) }} {{ data.barcode }}
{{ data.copy_desc }}
{{ data.location }} {{ data.status }} {{ data.reservation }} {{ data.date }}
- ไม่พบข้อมูล -

Related Items

Scan here for visit website

© 2020 Court of Justice All Rights Reserved